De Japanese Language Proficiency Test in LeidenUnsplashed background img 1

De Japanese Language Proficiency Test

Vanwege de pandemie heeft de Universiteit Leiden besloten alleen personen die verbonden zijn aan de universiteit toegang te verlenen tot de universiteitsgebouwen. Om deze reden is in overleg met de Japan Foundation besloten om dit jaar bij hoge uitzondering de JLPT enkel open te stellen voor personen die verbonden zijn aan de Universiteit Leiden. Bovendien is er dit jaar een bovengrens van maximaal 60 deelnemers. Zodra 60 deelnemers zich hebben aangemeld, zal de inschrijving dan ook gesloten worden. Wij vinden het uiteraard zeer spijtig deze maatregelen genomen te moeten hebben, en vragen om uw begrip. De situatie rondom de pandemie verandert van dag tot dag. Indien er veranderingen zijn in ons beleid van de JLPT, brengen wij u hiervan op de hoogte via deze website.

Op 4 juli 2021 wordt de Japanese Language Proficiency Test (JLPT) in Leiden gehouden. De JLPT wordt in Leiden niet in december gehouden. Lees voor dat u zich aanmeldt alvast over de aanmeldingsprocedure en praktische informatie hieronder.

De JLPT is een officieel erkende test waaraan iedereen die Japans als tweede taal leert kan deelnemen. De test wordt georganiseerd door de Japan Foundation en wordt wereldwijd op verschillende locaties gehouden. Voor mensen die aan een Japanse universiteit willen studeren, of die bij een Japans bedrijf willen werken, is een JLPT-certificaat vaak een vereiste.

Aanmeldingsprocedure

Deelnemers kunnen zich nu tot en met 2 april 2021 aanmelden via deze website. Behalve de benodigde persoonlijke gegevens bestaat de aanmelding tevens uit een korte enquête.

Na uw aanmelding wordt u doorgestuurd naar betaalservice PayLogic. De inschrijvingskosten bedragen € 100,— als u met iDEAL betaalt. Betaalt u met uw creditcard of met PayPal, dan kost een inschrijving € 105,—. De kosten zijn voor ieder niveau van de toets gelijk.

Praktische informatie

  • U wordt verzocht op de dag van de toets geen kleding te dragen waarop Japanse of Chinese tekst te lezen is. Dit geldt ook voor het schrijfgerei dat u gebruikt.
  • Gebruik voor het maken van de toets een potlood van hardheid HB of bij voorkeur zachter (B, 2B…). Hardere potloden zijn vaak slecht leesbaar en kunnen problemen opleveren bij de becijfering van uw toets.
  • Het gebruik van vulpotloden wordt afgeraden.

Structuur van de test

Deelnemers hebben de keuze uit vijf niveaus van N1 (moeilijkst) t/m N5 (makkelijkst). De test bestaat uit verschillende onderdelen, zoals grammatica, vocabulaire, luistervaardigheid en leesvaardigheid. Voorbeeldvragen zijn hier te vinden:
N1, N2, N3, N4, N5

Vraag en antwoord

Voor wie is de test bedoeld?
Iedereen die een andere taal dan Japans als moedertaal spreekt, kan deelnemen aan de JLPT. Moedertaalsprekers van het Japans kunnen deelnemen aan de test als ze ofwel basis- of voortgezet onderwijs hebben genoten buiten Japan, ofwel de JLPT moeten halen voor staatsexamens in Japan.Deelnemers hoeven op geen manier verbonden te zijn aan de Universiteit Leiden om mee te mogen doen.

Hoe zijn de verschillende niveaus van de test gestructureerd?
De onderdelen en tijden verschillen lichtelijk per niveau. Hieronder vindt u een kort overzicht.

Niveau Onderdeel Tijd
N1 Vocabulaire, grammatica & leesvaardigheid 110 minuten

Luistervaardigheid

60 minuten
 
N2 Vocabulaire, grammatica & leesvaardigheid 105 minuten

Luistervaardigheid

50 minuten
 
N3 Vocabulaire 30 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 70 minuten

Luistervaardigheid

40 minuten
 
N4 Vocabulaire 30 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 60 minuten

Luistervaardigheid

35 minuten
 
N5 Vocabulaire 25 minuten
Grammatica & leesvaardigheid 50 minuten
Luistervaardigheid 30 minuten

Kan ik de test voor meer dan één niveau tegelijk maken?
Nee. De test kan maar op één niveau tegelijk worden gemaakt.

Is er studiemateriaal beschikbaar?
Raadpleeg de boekinformatie website (Engels) van de JLPT voor een lijst met studiemateriaal voor alle niveaus. Studenten van de Universiteit Leiden wordt aangeraden voor studiemateriaal een kijkje te nemen in de collectie van de Aziëbibliotheek.

Onder welke omstandigheden kan ik mijn deelnamevergoeding terugkrijgen?
Het is alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen mogelijk de deelnamevergoeding terug te krijgen. Zie hiervoor de Test Guide (hieronder).

Zijn er speciale voorzieningen beschikbaar zoals een uitvergrote versie of verlenging van de toetstijd?
Ja. Hiervoor is wel een Engels- of Japanstalige doktersverklaring nodig. De deadline voor het aanvragen van speciale voorzieningen is hetzelfde als de deadline voor de aanmelding van de toets: 2 april 2021.

Vragen?

Raadpleeg de Test Guide (Engels, Japans) voor meer informatie. Vragen kunnen worden gericht aan Kirsten Groot op jlpt@hum.leidenuniv.nl.

Personen die bij het afleggen van het tentamen speciale voorzieningen e.d. nodig hebben wordt verzocht contact op te nemen via hetzelfde e-mailadres.